ZoneEen gebied waar bepaalde gebod, verbod of geslotenverklaring voor geldt. Wat er precies geldt wordt aan het begin en aan het einde van de zone met een zonebord aangegeven. De bepaling geldt totdat je het bijbehorende 'einde zone' verkeersbord tegenkomt.

Zie:
E10 Parkeerschijf-zone
E11 Einde parkeerschijf-zone
E10-C07 Begin gesloten-voor-vrachtauto's zone.
E10-E01 Begin parkeerverbod-zone
E10-E10 Begin parkeerzone alleen voor vergunninghouders.
E10-G07 Begin voetgangers-zone