E-BordenParkeren en stilstaanlinkbullet2013 Parkeerverbod (E01)
linkbullet2013 Verbod stil te staan (E02)
linkbullet2013 Verbod fietsen, snorfietsen en bromfietsen te plaatsen (E03)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid (E04)
linkbullet2013 Taxistandplaats, tevens parkeerverbod voor voertuigen (E05)
linkbullet2013 Gehandicaptenparkeerplaats (E06)
linkbullet2013 Gelegenheid bestemd voor laden en lossen van goederen (E07)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid bestemd voor specifieke voertuig-categorie (E08)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid voor vrachtautoArial-10-92.bmcs en bussen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigcategorieën. (E08A)
linkbullet2013 gedeeltelijk op trottoir parkeren toegestaan. (E08B)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders (E09)
linkbullet2013 Parkeerschijf-zone (E10)
linkbullet2013 Begin gesloten-voor-vrachtautoArial-10-92.bmcs zone. (E10-C07)
linkbullet2013 Begin parkeerverbod-zone (E10-E01)
linkbullet2013 Begin parkeerzone alleen voor vergunninghouders. (E10-E10)
linkbullet2013 Begin voetgangers-zone (E10-G07)
linkbullet2013 Einde parkeerschijf-zone (E11)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer- en Reishalte (E12)
linkbullet2013 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers (E13)