X30 Hectometerbord langs autosnelweg met wegnummer, plaatsingszijde en herhaling maximumsnelheidx30

Dit hectometerbord staat om de honderd meter langs de rijbaan van een snelweg. Rechts van de meest rechtse rijstrook staat het bord met de aanduiding "re". Links van de meest linkse rijstrook staat er "Li". Wanneer de snelheid lager is dan de maximumsnelheid (120km) wordt op dit bord de maximumsnelheid herhaald. Zie ook de oude versie van herhaling maximumsnelheid: bord A08.