Wegen buiten de bebouwde komBord H02. geeft aan dat je de bebouwde kom verlaat. Buiten de bebouwde kom gelden andere snelheidsbepalingen dan binnen de bebouwde kom. Motorvoertuigen mogen hier maximaal 80 km/uur, bromfietsers maximaal 40 km/uur en snorfietsers maximaal 25 (net als binnen de bebouwde kom).