VoetgangersoversteekplaatsOok wel VOP of zebrapad. Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die hier oversteken, of van plan zijn om dit te doen, laten voorgaan (zie ook de borden L02 en J22).