VoertuigElk object waarmee iemand zich over een weg voortbeweegt. Zie ook weggebruikers en bestuurders.