VluchtstrookEen extra strook rechts en/of links naast de rijstroken van een autoweg of autosnelweg die je alleen mag gebruiken in noodgevallen, tenzij (tijdelijk) aangewezen als spitsstrook.
RVV: door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat is bestemd voor gebruik in noodgevallen, behoudens voor de duur van openstelling als spitsstrook.