TunnelEen tunnel is aangebracht om onder een rijbaan, spoorweg of ander obstakel door te kunnen rijden.