StreepDoorgetrokken streep
__________________
Een doorgetrokken streep mag je in principe niet overschrijden

Onderbroken streep
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Een onderbroeken streep mag je - als het veilig is - overschrijden.

Combinatie-streep
_________________
-- - - - - - - - - - - - - - -
Een combinatie-streep mag je overschrijden als je rechts rijdt van d onderbroken streep.