Verkeerstekens op het wegdekSamenvatting


Verkeerstekens op het wegdek kunnen een gebod, verbod of een andere aanduiding inhouden.

Verkeerstekens wegdek: principes

Bij strepen op de rijbaan, gelden de onderstaande regels:

Verkeerstekens wegdek: verboden

Het is verboden om:

Verkeerstekens wegdek: verplicht

Je bent verplicht om:
verdrijvingspijlen ( I41 ) zo snel mogelijk op te volgen; Zie ook bord L05.


Verkeerstekens wegdek: minder snelheid

Zie je volgende tekens op het wegdek, dan moet je snelheid minderen.

Verkeerstekens wegdek: diversen

Routenummers:

Verkeerstekens wegdek: borden