Gebruik van lichtenSamenvatting


Wanneer je lichten gebruikt, dan gebruik je meestal dimlicht.
Je gebruikt dimlicht wanneer je in het donker rijdt en bij slecht zicht overdag.
Het is verboden om overdag groot licht te voeren.
Het is verboden om groot licht aan te hebben als je anderen daardoor hindert.
Stadslicht mag je alleen gebruiken in combinatie met groot licht of dimlicht.
Als je stilstaat op een rijbaan buiten de bebouwde kom moet je licht aan hebben.

Gebruik van lichten: verplicht

in de volgende gevallen moet je licht aan hebben

Gebruik van lichten: verboden

De volgende zaken mogen niet:

Gebruik van lichten: toegestaan

Sommige extra lichten moet of mag je gebruiken: