Stilstaan en parkerenSamenvatting


Parkeren en stilstaan zijn verboden als dat gevaar of hinder oplevert voor andere weggebruikers.
Parkeren en stilstaan zijn verboden als borden dit verbieden.
Je mag niet gaan stilstaan na bord E02, langs een gele doorgetrokken streep.
Je mag niet gaan stilstan op of langs een fietsstrook.
Je mag niet gaan stilstaan op of langs een busstrook, op een overweg, op een zebrapad.
Je mag niet parkeren waar je niet mag stilstaan.
Je mag niet parkeren langs een gele onderbroken streep.
Je mag niet gaan stilstaan na bord E01 en vlak bij een kruising (5 meter).
Je mag niet parkeren voor een uitrit.
Je mag niet parkeren op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom.
Je mag niet parkeren op parkeerplaatsen die niet voor je bestemd zijn.

Stilstaan: verboden

Het is verboden om te gaan stilstaan:
op een autoweg of autosnelweg (je mag daar alleen in noodgevallen gaan stilstaan op een vluchtstrook of vluchthaven).
Als je niet mag gaan stilstaan, dan mag je ook niet:

Parkeren: verboden

Het is verboden om te parkeren:

Parkeren: verplicht

Bij parkeren gelden de volgende verplichtingen.

Betaald parkeren

Vaak moet je betalen om te mogen parkeren:

Parkeren en stilstaan: borden

Bestudeer de borden in de bordensectie E-borden: parkeren en stilstaan.