SnelheidSamenvatting


Je moet je snelheid aanpassen aan de verkeerssituatie.
Je mag anderen niet in gevaar brengen door een te hoge snelheid.
Je moet je houden aan de maximumsnelheden op borden en rijstrooklichten.
Je moet je houden aan de maximumsnelheden per wegsoort (autosnelweg 120, autoweg 100)
Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 80 km/h.
Bbinnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/h.
Op een erf rij je stapvoets (maximaal 15 km/h)..

Snelheid: verplicht

Basisregels zijn:
Per soort weggebruiker en per wegsoort gelden verschillende maximumsnelheden.
Verder geldt:

Snelheid: borden

Zie de volgende verkeersborden: