InhalenSamenvatting


Je bent verplicht om links in te halen. Soms mag je rechts inhalen (blokmarkering, voorsorteren, file).
Je mag niet inhalen als dat gevaar of hinder op kan leveren.
Je mag niet inhalen waar verkeersborden dit verbieden.
Je mag niet inhalen voor een bocht en op een stijgende helling.
Je mag niet inhalen als als je zelf ingehaald wordt.
Je mag niet inhalen voor of op een oversteekplaats.
Je mag niet inhalen als je daarvoor een doorgetrokken streep moet overschrijden.

Inhalen: verplicht

Je bent verplicht om links in te halen ( I33a ).
Uitzonderingen

Inhalen: verboden

Je mag niet inhalen als je daardoor gevaar of hinder veroorzaakt. Daarom is het in onderstaande situaties
verboden om in te halen: