Voor laten gaan van bussen, trams en bijzonder vervoerSamenvatting

Binnen de bebouwde kom moet je een autobus die weg wil rijden altijd laten voorgaan.
Voorrangsvoertuigen moet je altijd laten voorgaan als ze zwaailicht en/of sirene voeren.
Trams moet je altijd voor laten gaan, behalve wanneer jij op een voorrangsweg rijdt.

Voor laten gaan van autobussen

Wanneer moet je (lijn)bussen laten voorgaan?

Voor laten gaan van trams

Een afslaande tram gaat voor:

Voor laten gaan bijzonder vervoer

Voorrangsvoertuigen, militaire colonne en begrafenisstoet: