Voor laten gaan op kruisingenSamenvatting


Op een kruising gelden de onderstaande voorrangsregels:

RM1 Voorrangskruisingen: verplicht

Je bent verplicht om:
Opmerking
Borden

RM2 Ongelijkwaardige wegen: verplicht

Je bent verplicht om:
Let op!


RM4 Bestuurders van rechts: verplicht

Je bent verplicht om op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang te verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen ( I27, I28 en I28a). Kijk extra uit bij een gevaarlijke kruising (zie bord: J08 ).
Let op!
Deze regel geldt niet bij ongelijkwaardige kruisingen:

RM3 Vervallen: snelverkeer gaat voor langzaam verkeer

Per 1 mei 2001 is de regel Arial-11-93.bmcsnelverkeer gaat voor langzaam verkeerArial-11-94.bmc vervallen.
Op kruisingen van gelijkwaardige wegen gaat vanaf 1 mei 2001 de bestuurder van rechts voor.

Voor laten gaan op rotondes

De regels in dit hoofdstuk gelden ook bij het naderen van rotondes (verkeersplein).
Zie de verkeersborden: