Keuze route en vervoerswijze, mobiliteit en milieuSamenvatting


In het verkeer moet je bij het kiezen van een route de voor jou bestemde verkeersborden volgen. (Zie illustratie I1). Je moet ook rekening houden met het milieu. Dit betekent dat je geen brandstof moet verspillen en chemisch afval moet deponeren bij een speciaal daarvoor ingericht depot. Verder moet je je aan de maximumsnelheid houden, snelheid minderen indien nodig en voldoende afstand houden van je voorganger.

Keuze route: verplicht

Bij het kieze van de route gelden de volgende regels:

Keuze route: verbodenKeuze route: aanbevolenMilieu: verplichtMobiliteit en milieu: vervoerswijzen

Door het kiezen voor een alternatieve vervoerswijze spaar je het milieu en hou je Nederland mobiel:

Mobiliteit en milieu: gedrag in de auto

AutoArial-11-92.bmcs stoten uitlaatgassen uit. Daarin zitten gevaarlijke stoffen. Daardoor zijn uitlaatgassen slecht voor het milieu. Bovendien kunnen uitlaatgassen smog veroorzaken en dragen ze bij aan het broeikaseffect. Door onderstaande richtlijnen op te volgen beperk je deze nadelige effecten. Bijkomend voordeel is een Arial-11-91.bmcminder opgefokt verkeersbeeldArial-11-92.bmc. Bovendien bespaar je geld doordat je minder brandstof verbruikt.