Algemene bepalingenSamenvatting


De belangrijkste gedragsregels in het verkeer zijn:

Algemene bepalingen: verplicht

Je bent verplicht om:

Let op! Aanwijzingen, verkeerslichten, tekens en regels kunnen strijdig met elkaar zijn. In dat geval geldt:
Opmerking

Algemene bepalingen: verboden

Hieronder vind je de twee belangrijkste verkeersregels.
Het is verboden om:
Van deze regels zijn alle andere regels afgeleid. Zelfs als je aan de regels houdt, maar je overtreedt het bovenstaande, dan ben je toch in overtreding!