ParkeerhavenLangs de rijbaan gelegen verharding die bestemd is voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.