Mini-rotondeZie ook rotonde. Een mini-rotonde is een kleine rotonde met 1 rijstrook voor motorvoertuigen. Soms is er sprake van een fietsstrook, een verplicht fietspad of een verplicht fiets/bromfiets pad. Motorvoertuigen gebruiken de rijbaan. Snorfietsers gebruiken altijd de fietsstrook, het fiets- of fiets/bromfietspad. Bromfietsers gebruiken het verplichte fiets/bromfietspad als dat er is. Anders gebruiken ze de rijbaan en volgen de regels voor rijbaangebruikers.