Maxi-rotondeZie ook rotonde. Een maxi-rotonde is een groot verkeersplein met meerdere rijstroken voor motorvoertuigen. Meestal is er sprake van een verplicht fietspad of een verplicht fiets/bromfiets pad. Motorvoertuigen gebruiken de rijstroken op de rijbaan. Snorfietsers gebruiken altijd het fiets- of fiets/bromfietspad. Bromfietsers gebruiken het verplichte fiets/bromfietspad als dat er is. Anders gebruiken ze de rijbaan en volgen de regels voor rijbaangebruikers.