Onderbroken streepzstreep2

Een onderbroken streep mag je overschrijden om in te halen.