Doorgetrokken streepzstreep1
Een doorgetrokken streep
mag je niet overschrijden.