Bebouwde komh01
Bord H01: Bebouwde kom.
Binnen de bebouwde kom geldt
een maximumsnelheid van
30 km per uur voor bromfietsers,
25 km per uur voor snorfietsers en
50 km per uur voor motorvoertuigen.