Uitzondering rechtdoor op dezelfde weg gaat voor: afbuigende voorrangzafsln03

De regel rechtdoor op dezelfde weg gaat voor geldt niet bij een afbuigende voorrangskruising.
Het onderbord geeft aan dat er sprake is van een afbuigende voorrangskruising.
De snorfietser heeft hier dus voorrang.