Afslaan: rechtdoor op dezelfde weg gaat voorzafsln01

De auto moet de fietser laten voorgaan.
Immers rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.
Sla je af, dan moet je rechtdoorgaand verkeer
(dus ook voetgangers) laten voorgaan.