ErftoegangswegI62c

Dit soort wegen komen zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor. Alle weggebruikers mogen hiervan gebruik maken. Er zijn geen speciale voorzieningen zoals fietspad, fiets/bromfietspad of voetpad.
Zie ook I61,: I61A, I61B.