Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde komI62b

Dit soort wegen is gesloten voor fietsers, snor- en bromfietsers. Landbouwvoertuigen en brommobielen mogen hier weg gebruik van maken. Meestal is er ook een fiets/bromfietspad.

Zie ook I61, I61A, I61C.