GebiedsontsluitingswegI62a

Weg binnen de bebouwde kom (max 50 k/h of 70 km/h) of buiten de bebouwde kom (max 80 km/h). Verboden voor voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsen, brommobielen en landbouwvoertuigen. Vaak liggen naast dit soort wegen fiets/bromfietspaden en/of ventweg.
Zie ook I61, I61B, I61C.