Indeling van de wegI61

Typische wegindeling met twee gescheiden rijbanen die elk bestaan uit twee rijstroken. Aan de rechterkant van de weg is een verplicht fiets/bromfietspad. In 1 richting. De rechter rijbaan is gesloten voor diverse weggebruikers (zie verkeersbord C09. Die weggebruikers gebruiken de ventweg aan de linkerzijde (verkeer in twee richtingen, zie bord C05. Onder de weg verstaan we dus: alles tussen de twee sloten, inclusief de berm.
Zie ook I61A, I61B, I61C.