Hectometerbordeniab-055a iab-055biab-055c

Op de nieuwe hectometerborden staat de rijkswegaanduiding:
A is autosnelweg, gevolgd door het wegnummer (wit op rood)
N is niet-autosnelweg gevolgd door het wegnummer (zwart op geel)

De rijbaanaanduiding voor hoofdrijbanen:
Li is linker rijbaan
Re is rechter rijbaan

De hectometeraanduiding, bijvoorbeeld:
47.9