Maximaal 50 km per uur bij (dreigende) filehelp-i44

Als er file is of dreigt, wordt de maximumsnelheid door middel van rijstrooklichten op autosnelwegen teruggebracht tot 50 km per uur.