VerdrijvingspijlenVerdrijvingspijlen gaan vaak vooraf aan een verdrijvingsvak. Ze geven aan dat je een rijstrook moet verlaten. Je moet daaraan zo snel mogelijk gevolg geven.

VERDRI00.bmx