Laat een voorrangsvoertuig voorgaanI40B

Een voorrangsvoertuig dat een zwaailicht en/of sirene voert, moet je laten voorgaan.
Dat geldt voor alle weggebruikers.