Soorten kruisingen
z-kr2z-krsp1z-krspt3
(a) T-splitsing(b) Kruispunt(c) Y-splitsing

Let op! In Zebra wijken we af van het RVV.

In het RVV worden (a), (b) en (c) kruispunt genoemd.
Alleen (b) is een kruising.

In de zebra-cursus noemen we alle vormen: kruising.
Kruispunt gebruiken we alleen voor (b).

Waarom? Omdat we aansluiten bij spraakgebruik en intuïtie.
We spreken immers niet van een T-kruispunt, maar van een
T-kruising (Zie bijvoorbeeld het Van Dale woordenboek).