Voor laten gaan op ongelijkwaardige kruisingI28B

Op dit kruispunt gaat de auto van rechts niet voor. Waarom niet? Op een kruising van ongelijkwaardige wegen gaat de belangrijkste weg voor. De Zebra-auto rijdt op een verharde weg, de andere auto rijdt op een onverharde weg.

WP TypographicSymbols-12-53.bmc