Plaats van een ongeluk



038F34

Hoe te handelen bij een ongeval?
Let op!
Verlaat nooit de plek van een ongeval zonder dat je je identiteit bekend hebt gemaakt.