Onverplicht fietspadg13
Bord G13:
Onverplicht fietspad.
Mag alleen worden gebruikt door fietsers en gehandicaptenvoertuigen. Bromfietser en alle andere bestuurders mogen het onverplichte fietspad niet gebruiken. Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad alleen gebruiken met uitgeschakelde motor.