Verplicht fietspad versus verplicht fiets/bromfietspadg11
Bord G11 Verplicht fietspad: Fietsers en snorfietsers zijn verplicht om het verplichte fietspad te gebruiken. Voor bromfietsers is dit verboden. Zij gebruiken de rijbaan als dit bord geplaatst is.

g12a

Bord G12a Verplicht fiets/bromfietspad: Fietsers, snorfietsers en bromfietsers moeten het verplichte fiets/bromfietspad gebruiken.
Bromfietsers gebruiken in dit geval niet de rijbaan.