Verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven
a01a03
Bord A01:
Maximumsnelheid.
Je mag niet harder
rijden dan de op het
bord aangegeven
snelheid (er kunnen
ook andere getallen
op staan).
Bord A02:
Maximumsnelheid.
Je mag niet harder
rijden dan de op het
bord aangegeven
snelheid (er kunnen
ook andere getallen
op staan).

Let op! Geven deze borden een hogere snelheid aan dan voor jouw voertuig in de verkeerssituatie van toepassing is, dan moet je houden aan de maximumsnelheid die geldt voor je voertuig. Voorbeeld: als je op een bromfiets rijdt en je komt het maximum-50-km-bord zoals hierboven tegen, dan blijft je maximumsnelheid 30 km (binnen de bebouwde kom) of 40 km (buiten de bebouwde kom) per uur.