GeslotenverklaringVerbod de betrokken weg in te gaan of te gebruiken.