Gelijkwaardige bestuurdersBestuurders die wat betreft de voorrangsregels in dezelfde categorie vallen. Bestuurders zijn ongelijkwaardig als ze in een verschillende categorie vallen. Hoe hoger het cijfer hoe 'belangrijker' de bestuurder.
Categorieën:
(1) Fietser, snorfietser, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren, geleiders van vee, bestuurders van bespannen- of onbespannen wagens;
(2) Bestuurders van motorvoertuigen ( auto, motorfiets, vrachtauto, autobus, trekker, gemotoriseerde werkvoertuigen, ... )
(3) Bestuurders van een tram
(4) Bestuurders van een voorrangsvoertuig
Let op!
- Sinds mei 2001 is er geen onderscheid meer tussen (1) en (2).
- Toen is de Arial-12-91.bmcsmurfenregelArial-12-92.bmc ingevoerd: op gelijkwaardige kruisingen gaan alle bestuurders van rechts voor.
- De regel Arial-12-91.bmcsnel verkeer (2) gaat voor langzaam verkeer (1) Arial-12-92.bmc is dus vervallen.
Zie ook weggebruikers.