G07 VoetpadVerboden voor alle bestuurders uitgezonderd gehandicapten met gehandicaptenvoertuig.

g07