F01 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halenf01

Let op! Dit bord geldt ook voor brommobielen en brommobielen onderling.