E05 Taxistandplaats, tevens parkeerverbod voor voertuigene05