C03 Eenrichtingsweg, niet keren of achteruit rijdenc03

Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0101, 0102, 0103.
Let op! Verwar dit bord niet met D04 (verplichte rijrichting)!