AanwijzingAanwijzingen zijn:
- instructies in woord of gebaar door daartoe bevoegde personen ('bevoegd gezag') zoals politie, marechaussee, douane en andere opsporingsambtenaren;
- stoptekens van verkeersbrigadiers ( X05);
- stopteken van een politievoertuig (rode lamp, of de tekst 'stop' of 'stop politie');
stopteken van een begeleider of bestuurder van een railvoertuig,
Aanwijzingen gaan boven verkeerslichten, verkeerstekens en verkeersregels. Weggebruikers moeten aanwijzingen daarom altijd opvolgen.