A06 Begin van 30 km zonea06

Dit bord tref je vaak aan in de bebouwde kom bij het begin van woonwijken. Buiten de bebouwde kom kun je ook het bord Arial-12-93.bmcBegin 60 km zoneArial-12-94.bmc tegenkomen. Dit bord ziet er hetzelfde uit. Er staat 60 in plaats van 30 in de rode cirkel. Dit bord geldt totdat je het bijbehorende Arial-12-93.bmceinde zoneArial-12-94.bmc bord ( A07) tegenkomt.